25. Apr 2018

Udviklingsgruppen Energi & Vedligehold møde hos DS Smith Packaging

Indkaldelse til møde den 25. april 2018 hos DS Smith Packaging

Hermed indkalde alle i udviklingsgruppen Energi & Vedligehold til et møde hos

DS Smith Packaging, Åstrupvej 30, 8500 Grenaa,
onsdag den 25. april 2018 kl. 15.00.
Henvendelse i receptionen.

Dagsorden:

 1. Velkomst og dagens program - Lars
 2. Præsentation af DS Smith - Lars
 3. Baggrund for genstart af udviklingsgruppen - Carsten
 4. Udviklingsgruppens videre forløb. Vi skal have en fast struktur.
 5. Virksomhedernes ideer til fyraftensmøder for sæsonen 2018/2019 fremlægges og drøftes.
 6. Ønsker om kurser: Varmt arbejde, L-aus, med flere?
 7. Hvad skal en dagsorden indeholde. Forslag fra gruppen - Lars
 8. Siden sidst. En runde fra de forskellige virksomheder. – Lars
 9. Rundvisning hos DS Smith Pacakging.
 10. Næste møde i (oktober 2018?!)
 11. Eventuelt.

Tilmelding til DS Smith Packaging, Lars Riis, tlf. 72 14 92 80, e-mail: Lars.Riis@dssmith.com senest fredag den 20. april 2018.

DS Smith Packaging giver en kop kaffe m.v..

Nye idéer er altid velkomne!

- Har du en idé til et arrangement i miljøforum?
- Har du et forslag til en foredragsholder?
- Har du et ønske til en ny udviklingsgruppe?

Vi hører gerne fra dig!

Send et forslag