GMC Miljøcertifikat er et gratis alternativ
til de internationale miljøstyringssystemer.

Norddjurs Kommune har etableret et miljøledelsessystem i form af et GMC Miljøcertifikat (Grønt MiljøCertifikat), som uddeles til virksomheder med bopæl i kommunen. Miljøcertifikatet er en opkvalificering af den lovbefalede egenkontrol, og er et enkelt system på nogle ganske få A4-sider i en miljømappe.

Download GMC 20-års jubilæumshæfte her.

Miljøledelse

GMC Miljøcertifikatet er et gratis alternativ til de internationale miljøstyrings-systemer. Flere virksomheder har indført en eller anden form for miljøstyring, det vil sige et system, der løbende sikrer et overblik over virksomhedens forbrug af ressourcer og påvirkninger af miljøet. Virksomhederne vil oftest være certificeret efter den internationale standard ISO14001 eller registreret i det europæiske EMAS-register.

Derudover er særlige virksomhedskategorier pålagt at indberette PRTR-data til Miljøstyrelsen, som skal dokumentere den enkelte virksomheds miljøpåvirkninger.

Agenda 21
Norddjurs Kommunes GMC Miljøcertifikat indgår også som et af kommunens Agenda 21-projekter. I et globalt perspektiv kan miljø være svært at fatte eller gøre noget ved. Men gennem et GMC Miljøcertifikat handler vi lokalt, og dermed også globalt.

Klima
GMC Miljøcertifikatet passer også godt ind i de nye tiltag om klima, som indgår i kommuneplanen for Norddjurs Kommune, idet GMC-virksomhedernes allerede opnåede ressourcebesparelser let kan dokumentere reduktioner i CO2-udledningen.

GMC Miljøcertifikat

Miljøcertifikatet har til formål at dokumentere, at den pågældende virksomhed ikke blot overholder miljøreglerne, men også har gjort en særlig miljøindsats. Virksomheden har gennem sin interne miljøorganisation et løbende overblik over sine miljøpåvirkninger, og at virksomhedens medarbejdere derigennem er involveret i miljøarbejdet.

Værdier som ansvar, troværdighed og helhed omsættes til synlige resultater. Det gælder lige fra en simpel oprydning på virksomheden, over en korrekt håndtering af miljøforhold, til indarbejdelse af en aktiv bevidst holdning til ressourcer og miljø i virksomhedens dagligdag.

Af andre fordele ved certifikatet kan blandt andet nævnes, at en virksomhed, som for eksempel er underleverandør til ISO- eller EMAS-certificerede virksomheder, vil kunne fremvise papir på, at virksomheden har overblik over deres miljøpåvirknin-ger, og at virksomheden har procedurer til løbende at håndtere disse. Desuden er miljømyndighedens tilsynsopgave forenklet, idet procedurerne i virksomhedernes egenkontrol sikrer en betydelig forbedret miljøindsats udover det lovbefalede.

Det skal særlig bemærkes, at det er selve miljømyndigheden, der uddeler miljø-certifikatet, hvilket er en kraftig "blåstempling" af de pågældende virksomheders miljøindsats.

Miljøcertifikatet er i den første periode gældende i 2 år, hvorefter det skal fornyes hvert 3. år.

Klik her for at se listen over GMC Miljøcertifikat-virksomheder

Deltagelse i GMC Miljøcertifikat

Virksomheder, som ønsker at deltage i GMC Miljøcertifikat, kan henvende sig til Erhverv og Miljø, Carsten T. Willadsen på telefon 89 59 40 04 eller på mail ctw@norddjurs.dk 

Nye idéer er altid velkomne!

- Har du en idé til et arrangement i miljøforum?
- Har du et forslag til en foredragsholder?
- Har du et ønske til en ny udviklingsgruppe?

Vi hører gerne fra dig!

Send et forslag