Udviklingsgrupper

Et Netværk er en investering - Det kræver en indsats at få noget igen!

Udviklingsgrupperne er en mulighed for erfaringsudveksling og formidling af information og ny inspiration mellem medlemsvirksomheder. Deltagelse i grupperne er gratis for foreningens medlemmer.

Som deltager i en udviklingsgruppe kan du opnå et kvalificeret samspil med andre på tværs af virksomheder og brancher. I får et netværk af ligesindede og dermed lettere ved at kontakte en ”kollega” i en anden virksomhed, hvis I får et problem, I ikke lige har løsningen på eller har brug for inspiration eller et nyt syn på en sag.

Et godt udbytte afhænger i høj grad af tillid og åbenhed, engagement og regelmæssig deltagelse i gruppen.

Ressourcer

De etablerede udviklingsgrupper er i høj grad selvkørende. Møderne afholdes så vidt muligt på skift hos de deltagende virksomheder og gerne med rundvisning på virksomheden, så deltagerne kommer til at kende hinandens virksomheder og baggrund bedre.

Mødefrekvensen og varighed aftales i gruppen og kan variere afhængig af deltagernes ønsker og ressourcer.
Det tilstræbes at afholde 2-3 møder hvert halve år. Hver gang vælges et tema for næste møde, hvilket danner grundlag for et oplæg fra én af deltagerne eller en ekstern oplægsholder. Dette oplæg er efterfølgende katalysator for en mere åben diskussion i gruppen.

Nye idéer er altid velkomne!

- Har du en idé til et arrangement i miljøforum?
- Har du et forslag til en foredragsholder?
- Har du et ønske til en ny udviklingsgruppe?

Vi hører gerne fra dig!

Send et forslag